Brandveilig Leven Breda

Samen voor een brandveilig Breda

Wij zetten ons in voor een brandveilig Breda. Wij zijn opgeleid door de brandweer en weten wat je moet doen om in je eigen woonomgeving brand te voorkomen, tijdig te ontdekken en te ontvluchten. Wij geven voorlichting in de stad, bij mensen thuis of voor groepen.

Huisbezoeken

Een huisbezoek is bedoeld om de bewoner(s) te informeren over:

  • Het voorkomen van brand
  • Het ontdekken van brand
  • Het vluchten bij brand

Voorlichting

Wij verzorgen kosteloos presentaties  over brandveiligheid aan groepen in Breda, Bavel, Prinsenbeek en Ulvenhout.

Evenementen

Wij geven regelmatig informatie op locatie. Dit kan zijn in een pop-up store, bij bouwmarkten of in de binnenstad zelf.

Ambassadeurs helpen!

Die hulp komt van mensen die bereid zijn andere mensen te bereiken en te helpen met brandveiligheid.

Wij zijn een netwerk van mensen dat zich belangeloos inzet om de brandveiligheid te verbeteren. Wij hebben een voorbeeldfunctie en wij zetten ons in voor een brandveilige woonomgeving in onze stad. Wij brengen de basiskennis over brandveiligheid in de woonomgeving over op andere inwoners van de stad, van jong tot oud, bij mensen thuis, in de buurt of juist voor groepen.

Wij kunnen andere inwoners helpen door ze te informeren over hoe ze brand kunnen voorkomen, vroegtijdig kunnen ontdekken en kunnen ontvluchten.

Wil je graag dat de ambassadeurs bij jou in de buurt een voorlichtingsbijeenkomst organiseren, heb je behoefte aan advies op maat, of wil je ook Ambassadeur Brandveilig Leven worden? Stuur dan een e-mail naar: info@brandveiliglevenbreda.nl

Contactgegevens

Coördinator
Roel de Wit
info@brandveiliglevenbreda.nl
06 – 21 91 04 80


Postadres
Brandveilig Leven Breda
Antwoordnummer 20
4800 WB  Breda